Restoran Danışmanlığı FacebookRestoran Danışmanlığı TwitterRestoran Danışmanlığı Instagram

MBK İstanbul'da Müfredat

Murat Bozok's Kitchen'da müfredat, güncel olmayan ve basmakalıp hiçbir öğeye yer vermeyecektir.

Amaç, eğitim için ayrılan bu kısa dönem içerisinde katılımcılara maksimum bilgi ve beceriyi en effektif biçimde sunmaktır. Derslerimiz kurgularken, Türkiye gastronomisini en ince detayına kadar öğretmek, hem de dünyada neler olduğunu ülke ülke anlatmak, kısacası öz değerlerimizi evrensel bilgiler ile harmanlamayı hedefledik.

Mezun olan her katılımcının, profesyonel hayata atılmadan önce maksimum donanım ile Murat Bozok Kitchen'dan ayrılması birincil önceliğimizdir.